ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Απάντηση στις προκλήσεις - Θέσεις για τα μεγάλα μέτωπα  μιας κυβερνητικής πολιτικής
ΙΙΙ. Η πρόκληση των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης: Δημοκρατική συμμετοχή, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνία των πολιτών
1. Η πολιτική και κοινωνική σημασία του Συντάγματος: Κεκτημένα και επιδιώξεις

Το Σύνταγμα δεν είναι ούτε πρόσχημα πίσω από το οποίο κρύβεται η πολιτική αμηχανία, ούτε πεδίο ασκήσεων ερασιτεχνισμού και δημαγωγίας. Είναι η κυριότερη κατάκτηση της περιόδου της νεωτερικότητας. Μια κατάκτηση που στην Ευρώπη ταυτίζεται με το δημοκρατικό κοινωνικό κράτους δικαίου. Τα ευρωπαϊκά συντάγματα δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ωρίμανσης, μιας ευρύτατης πολιτικής συναίνεσης που αποτυπώνεται στην εσωτερική διαστρωμάτωση κάθε συνταγματικού κειμένου: τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, ο πολιτικός φιλελευθερισμός, η οικονομία της αγοράς, τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων αρχικά και όλων των πολιτών στη συνέχεια, συνυπάρχουν και συντίθενται  σε συντάγματα αυτού του τύπου που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο μες στο οποίο μπορούν να εκλέγονται και να εφαρμόζουν την πολιτική τους κυβερνήσεις διαφορετικών χρωμάτων και αντιλήψεων. Άρα, με το Σύνταγμα δε μπορεί να παίζει κανείς συγκυριακά.

 Η αναθεώρηση του 2001 προετοιμάστηκε επί έξι και πλέον χρόνια  (1995/2001) από τρεις συνεχόμενες Βουλές (1993, 1996, 2000) και επέτρεψε να επέλθουν, με συναινετικό τρόπο και ευρύτατη πλειοψηφία, αλλαγές σε 113 συνταγματικές διατάξεις. Οι υποθέσεις των Πακιστανών και των υποκλοπών αποκτούν διαστάσεις μεγάλου νομικού, και όχι μόνον πολιτικού, σκανδάλου, επειδή το αναθεωρημένο Σύνταγμα καθιστά απαγορευμένες και παράνομες τις αντίστοιχες πράξεις και παραλήψεις της εξουσίας. Ο πολίτης θωρακίζεται απόλυτα. Το κοινωνικό κράτος αναγορεύεται σε ρητή συνταγματική αρχή. Νέοι, διεθνώς πρωτοποριακοί, θεσμοί συναίνεσης ιδρύθηκαν και λειτούργησαν. Το δε κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι το πιο απλό και λειτουργικό της Ευρώπης.  Το 2001, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μεταπολίτευση του 1974 σε συνταγματικό επίπεδο, καθώς τα δύο μεγάλα κόμματα αποδέχονται για πρώτη φορά χωρίς επιφυλάξεις όλο το εύρος της συνταγματικής ύλης, όπως αυτό διαμορφώθηκε το 1975, το 1986 και το 2001.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν χρειάζονται μεταβολές στο συνταγματικό κείμενο. Πάντα υπάρχουν νέες εμπειρίες και νέες προκλήσεις. Σε πολλές χώρες, η αναθεωρητική διαδικασία είναι σχεδόν συνεχής. Η πενταετής προθεσμία ωρίμανσης που επιβάλλει το Σύνταγμά μας επιβάλλει περίσκεψη πριν από κάθε αλλαγή, αλλά και επιτρέπει την αλλαγή  σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αν, όμως, η κυβέρνηση ήθελε όντως συναίνεση και μεταρρύθμιση, θα παρουσίαζε προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές από την αντιπολίτευση, και όχι ένα συνονθύλευμα πρόχειρων, περιττών, αλλά και επικίνδυνων ρυθμίσεων.

Ας δούμε συνοπτικά μερικά κρίσιμα θέματα:

Τώρα, συνεπώς που αρχίζει μία συζήτηση γύρω από το Σύνταγμα, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η καλλιέργεια της συνταγματικής αυτοσυνειδησίας και του συνταγματικού πατριωτισμού και η αφομοίωση του αναθεωρητικού κεκτημένου του 2001. Μόνο στη βάση αυτή μπορεί να προετοιμαστεί σωστά το επόμενο βήμα.

© Ευάγγελος Βενιζέλος 2006-7